ทอดผ้าป่าการศึกษา ณ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร
Posted: ประชาสัมพันธ์ Date: 2019-06-14 09:46:55
IP: 125.25.45.135
 
 
 
 
 

   

นายประยุทธ แก้วอาษา  ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภู จำกัด  พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมงานทอดผ้าป่าการศึกษา ณโรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร   
   
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ