เรื่อง : เปลี่ยนคนค้ำประกัน เนื่องจาก สมาชิกสหกรณ์ เสียชีวิต!ต้องการเงินออกมาค่ะ
   
  เรื่อง เคสที่บิดาดิฉันเสียชีวิต 27/1/2558 ซึ่งก่อนเสียท่านได้ค้ำปะกันให้กับคณะครู5 ท่านค่ะ คุณแม่ดิฉันและดิฉันไปติดต่อสหกรณ์ออมทรัพย์ครูหนองบัวลำภูดังนี้ค่ะ ครั้งแรก 28/1/58,ครั้งที่2 วันที่ 16/3/58 ครั้งที่ 3 วันที่ 25/3/58 อันนี้ไปกับคุนครูหลายท่าน เจ้าหน้าที่ก้ไม่ใส่ใจ ให้คุณครูไปหยืบแบบฟอร์มการเปลี่ยนคนค้ำประกันใหม่ หาคุณครูท่านใหม่มาทดแทนบิดาดิฉันเนื่องจากเสียชีวิตค่ะ!!!แต่พนง. หน้าตาบูดบึ้งใส่คุณครู ทั้งที่ตนเองเป็นพนง.กินเงินเดือน!!!ทำงานให้บริการ ควรให้ความเอาใจใส่มากกว่านี้ค่ะ ครั้งที่4 วันที่ 7/4/2558 คุนแม่ดิฉันไปอีกครั้ง นางพนง.ไม่ยอมคุยโทรสัพกับดิฉัน และแจ้งคุณแม่ว่า แบบฟอร์มการค้ำ ไม่ถูกต้อง ต้องกลับไปให้คุณครูที่เปลี่ยนค้ำเซ็นใหม่!!!!!!! ซึ่งก็ไม่ยอมบอกคุณแม่ดิฉันเลยว่า ต้องเซ็นเอกสารตรงไหนบ้าง!!!???? และดิฉันขอให้แฟ็กแบบฟอร์มมาให้ดิฉันที่กทม.ได้ไหมเพื่อที่ดิฉันจะได้ดูเป็นตัวอย่างซึ่งดิฉันจะขอดูแบบฟอร์ม ว่าต้องเซ็นจุดไหนบ้าง นางพนง.ก็ไม่ยอมแฟ็ก ปฏิเสธ และไม่ยอมคุยกับดิฉันค่ะ!!!!!! ครั้งที่ 5 วันนี้ วันที่ 8/4/2558 คุณแม่ดิฉันไปแต่เช้า ไปสหกรณ์อีกครั้ง ซึ่งมันก็จริง นางพนง.แจ้งว่า .......เซ็นไม่ครบ!!!!!!!! ***ทุกท่านลองพิจารณาดูค่ะ ถ้าพนง.ใส่ใจ การให้บริการจริงๆ มีไหมที่จะต้องเซ็นไม่ครบคะ???*** หรือเป็นอย่างที่หลายท่านพูดว่า สหกรณ์ ยื้อไว้ เพราะมีปัญหาเรื่องการจ่ายเงินคะ??? รบกวนกรรมการช่วยชี้แจงดิฉันด่วนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ ณหทัย
   
 
โดย :คุณณหทัย เวลา : 08 เม.ย. 2558

   
 
 
ความคิดเห็นที่ 1  
โดย :ณหทัย  2015-04-08 13:03:04
 
 
  ข้างตนบิดาดิฉันสมัคร สมาชิกสหกรณ์**ดังนี้ค่ะ 1.กสค. 2.สคส 1 3.สคส 2 4.ฟ้าสีทอง 5.ครูไทย 6.ชุมชุม 7.สมาคมรายเดือน เบื้องต้น ได้แค่เงินจัดงานศพบิดา แค่บางส่วนค่ะ
 
   
 
 
ความคิดเห็นที่ 2  
โดย :ฝ่ายประชาสัมพันธ์  2015-06-30 09:09:48
 
 
  กรณีสมาชิกเสียชีวิตและต้องการค่าหุ้นคืน.. กรณีที่ 1 สมาชิกผู้กู้ ต้องหาบุคคลค้ำประกันคนใหม่แทนคนเดิม หรือ กรณีที่ 2 สมาชิกผู้กู้ ขอเอกสารแบบฟอร์มการยินยอมค้ำประกันของผู้ค้ำประกันที่เหลือ เพื่อลงลายมือชื่อรับทราบภาระค้ำประกันเงินกู้เท่าที่ผู้ค้ำประกันคงเหลือ เมื่อได้ดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ก็จะขอรับเงินค่าหุ้นคืนได้ (กรณีมีหนี้คงเหลือ ต้องหักชำระหนี้พร้อมดอกเบี้ยค้างชำระ(ถ้ามี)
 
 
   
 
    ร่วมแสดงความคิดเห็น
 
รายละเอียด :
   
ชื่อ :
 
 
 
 

soatsolution โปรแกรมสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ฯ